WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA I NAGRODY

      

        Edward Pietrzyk jest jednym z najskuteczniejszych polskich uzdrowicieli. We wszystkich dotychczas organizowanych przez miesięcznik "Uzdrawiacz" plebiscytach i rankingach na Najlepszego Uzdrowiciela w Polsce przez szereg kolejnych lat zajmował następujące lokaty: w 1993 roku - 11, w 1994 roku - 3, w 1995 roku – 2, w 1996 roku - 3, w 1997 roku - 6. W 1998 roku został laureatem plebiscytu, a w 1999 roku uzyskał tytuł "Najlepszego uzdrowiciela w Polsce".
        W 1996 roku Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów Polskich "BIOPOL" w Warszawie, po zapoznaniu się z całokształtem jego działalności i osiągnięciami nadał mu tytuł bioterapeuty dyplomowanego i przyznał najwyższe wyróżnienie stowarzyszenia - Złotą Odznakę PSB "BIOPOL".
1994 1995 1996

1998 1999 TYTUŁ BIOTERAPEUTY DYPLOMOWANEGO
I ZŁOTA ODZNAKA PSB "BIOPOL"

        Na ,,Festiwalu Zdrowia” w Bydgoszczy w 1999 roku Edward Pietrzyk otrzymał puchar jako najlepszy uzdrowiciel.

   

        Na Pierwszym Krakowskim Kongresie Naturoterapii w 2000 roku został uhonorowany medalem ,,Promień Nadziei”.

          W 2011 roku Edward Pietrzyk znalazł się na liście kilkunastu wybitnych uzdrowicieli 20-lecia. Redakcja miesięcznika medycyny naturalnej ,,Uzdrawiacz” twierdzi, że obserwowała działalność tych uzdrowicieli od początku swego istnienia.
           W 2012 roku Edward Pietrzyk znalazł się w gronie ,,ZŁOTEJ DZIESIĄTKI UZDROWICIELI”. Zdaniem redakcji wybrani uzdrowiciele wyróżniają się w szczególności wynikami w uzdrawianiu, talentem i serdecznością dla chorych.

 

ADRESY GABINETÓW PRZYJĘĆ:

Usługi wykonywane są po uzgodnieniu terminu wizyty.

Przyjdź i skorzystaj - na pewno poczujesz się lepiej.